Hrvatska pošta – natječaj
21395
post-template-default,single,single-post,postid-21395,single-format-standard,stockholm-core-1.0.8,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.1.5,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Hrvatska pošta – natječaj

Hrvatska pošta – natječaj

Problem s kojim se klijent susreo

Hrvatska pošta imala je pozivni natječaj za uvođenje poštanske marke sa slovnom oznakom, što je prva takva marka u povijesti Hrvatske.

Kako ga je pokušao riješiti

Dosadašnja rješenja bila su tipografska ali njih klijent nažalost nikako nije htio.

Što je tražio od mene

Fokus poštanske marke su stavili na motiv, a ne na oznaku A / B. Htjeli su da marka bude iskorak od postojećih i da se vidi promjena od dosadašnjih izdavačkih obrazaca.

Htjeli su da marka bude iskorak od postojećih i da se vidi promjena od dosadašnjih izdavačkih obrazaca.

Što sam mu ponudio kao proces koji će nas dovesti do rješenja?

Propitkivanjem motiva koji se nalaze na marki i propitkivanjem načina prikaza motiva, revidirao sam dosadašnju izdavačku praksu. Lokacije su bile predefinirane a vizualni tretman trebao je povezati dva različita pejzaža. Vertikalni A prikazivao je hrvatsku obalu, a horizontalni B prikazivao je Slavoniju.

Kako izgleda rješenje?

Umjesto dosadašnjih fotografija hrvatskih prirodnih ljepota na markama, moje idejno rješenje bila je ilustracija lokacija. Prikazi su pojednostavljeni na osnovne geometrijske oblike kjako bi ostavli dovoljno prostora za dominantnu slovnu oznaku. Ilustracije imaju laganu teksturu kako bi izgledale analogno ali sam se uglvnom vodio idejom čiste forme i boje.

Što se promjenilo u klijentovu poslovanju na bolje?

Rješenje nažalost nije prihvaćeno ali komisija je uvidjela iskorak i osvijestila da se ilustracijom može prikazati lokalitet.